About

 

Layers of life - Ook in lijden schuilt schoonheid

Jan Hogema is een Nederlandse kunstenaar, geboren in 1964, die visuele communicatie studeerde aan de Kunstacademie in Den Bosch. Gedurende 25 jaar werkte hij als zelfstandig grafisch ontwerper terwijl hij ook zijn eigen kunstwerken creëerde. Hij heeft zich echter sindsdien volledig gewijd aan zijn kunst.

Het werk van Hogema kenmerkt zich door zijn serene en donkere esthetiek, met heldere lijnen en een krachtige grafische kwaliteit. Zijn werken bevatten vaak elementen van anonimisering en hebben tot doel een universeel verhaal over te brengen in plaats van een persoonlijk verhaal. Deze aanpak creëert een gevoel van mystiek en vervreemding, waardoor kijkers gaan nadenken over wat ze zien en hoe ze zich erbij voelen, resulterend in de creatie van iconische beelden.

Het centrale thema in het werk van Hogema is de verkenning van identiteit en haar kwetsbaarheid. Veel van zijn werken tonen een innerlijke strijd tussen mentale vrijheid en gevangenschap, waarbij de nadruk wordt gelegd op het feit dat schoonheid kan worden gevonden in het lijden. Hij gelooft dat lijden een integraal onderdeel is van het leven, voortkomend uit diepe emoties zoals hoop, verlangen en liefde. In de kunst van Hogema spelen deze verschillende lagen vaak samen, wat de complexiteit van het leven zelf weerspiegelt. Zijn werk is bedoeld om introspectie te stimuleren en tot nadenken aan te zetten.

Hogema maakt gebruik van een breed scala aan technieken en materialen in zijn kunst, waaronder fotografie, zeefdruk en print. Hij gebruikt ook verschillende media zoals dibond, aluminium, hout, stof en linnen om zijn werken te creëren. Over het algemeen onderzoekt het werk van Jan Hogema diepgaande thema's en nodigt het kijkers uit om in de diepten van hun eigen gedachten en emoties te duiken.

 

Jan Hogema is a Dutch artist, born in 1964, who studied visual communication at the Art Academy in Den Bosch. For 25 years, he worked as an independent graphic designer while also creating his own artworks. However, he has since dedicated himself entirely to his art.

Hogema's work is characterized by its serene and dark aesthetic, featuring clear lines and a powerful graphic quality. His works often incorporate elements of anonymization, aiming to convey a universal story rather than a personal one. This approach creates a sense of mystique and alienation, prompting viewers to question what they are looking at and how they feel about it, resulting in the creation of iconic images.

The central theme in Hogema's work is the exploration of identity and its vulnerability. Many of his pieces depict an inner struggle between mental freedom and captivity, emphasizing that beauty can be found in suffering. He believes that suffering is an integral part of life, stemming from deep emotions such as hope, desire, and love. In Hogema's art, these different layers often interplay, reflecting the complexities of life itself. His work is intended to stimulate introspection and provoke thought.

Hogema employs a wide range of techniques and materials in his art, including photography, screen-printing, and print. He also uses various mediums such as dibond, aluminum, wood, fabric, and linen to create his pieces. Overall, Jan Hogema's work explores profound themes and invites viewers to delve into the depths of their own thoughts and emotions.